pt.. gru 8th, 2023

W dniu 26 października 2023 roku w Toruniu, w Muzeum Etnograficznym odbył się Sejmik Szkolnej
Kultury Fizycznej, połączony z obchodami 70-lecia Szkolnego Związku Sportowego oraz
podsumowaniem współzawodnictwa sportowego szkół za rok 2022/23 na Kujawach i Pomorzu.
Galę swoim wystąpieniem w imieniu Pana Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego otworzył
Pan Robert Malinowski. Wiele ciepłych słów do młodzieży, nauczycieli, dyrektorów szkół, działaczy
SZSWKP skierował Pan Marek Gralik Kurator Oświaty Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Zaproszonych na Galę gości przywitała Małgorzata Szopińska Prezes Szkolnego Związku Sportowego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Sejmik Szkolnej Kultury Fizycznej został poprzedzony PODSUMOWANIEM WSPÓŁZAWODNICTWA
SPORTOWE SZKÓŁ 2022/23. Pamiątkowe trofea, dyplomy oraz nagrody rzeczowe wręczał Pan
Kurator Oświaty, Pan Robert Malinowski oraz Prezes SZSWKP.
LICEALIADA
XI LO BYDGOSZCZ – I miejsce
CKZiU BRODNICA – II miejsce
I LO INOWROCŁAW – III miejsce
IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
SP 3 RYPIN – I miejsce
SP 21 GRUDZIĄDZ – II miejsce
SP 1 ŚWIECIE – III miejsce
IGRZYSKA DZIECI
SP 20 GRUDZIĄDZ – I miejsce
SP 15 BYDGOSZCZ – II miejsce
SP 63 BYDGOSZCZ – III miejsce
Wyróżniono nauczycieli za wkład pracy w rozwój SZS sukcesy uczniów
KRZYSZTOF STEFAŃSKI – SP 3 Rypin
ANDRZEJ KŁÓDKOWSKI – SP Smólnik
ARTUR NOWAK – SP Pruszcz
KRZYSZTOF KOZŁOWSKI – SP Śliwice
Przyznano również specjalne wyróżnienia dla Dyrektorów Szkół – NAGRODA SZSWKP PRZYJACIEL
SPORTU
TOMASZ GADZIŃSKI – dyrektor SP 15 Bydgoszcz
ADAM ŁĘTOCHA – dyrektor MDK 2 Bydgoszcz
ADAM PRZYBYLAK – dyrektor SP 21 Grudziądz
MAREK BERGMANN – dyrektor SP 20 Grudziądz
JAROSŁAW RADTKE – dyrektor ZSO im. B. Malinowskiego Grudziądz
MIROSŁAW CHOJECKI – dyrektor XI LO Mistrzostwa Sportowego Bydgoszcz
PRZEMYSŁAW KOTŁOWSKI – dyrektor SP 63 Bydgoszcz
W ramach tematyki Sejmikowej zgromadzeni goście wysłuchali:
Autoprezentacji Adriana Brzezińskiego lekkoatlety, reprezentanta Polski, medalisty Mistrzostw
Europy w biegach krótkich, wychowanka toruńskich szkół, reprezentanta MKL-u Toruń. Adrian
opowiedział o swojej drodze sportowej – Od zawodów szkolnych do mistrzostwa sportowego.
Aktualne problemy sportu szkolnego omówiła w swoim wystąpieniu Małgorzata Szopińska Prezes
Szkolnego Związku Sportowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Nowe formy aktywności fizycznej w ramach systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i
młodzieży zaprezentowały podopieczne Katarzyny Brózdy, nauczyciela wychowania fizycznego ze
Szkoły Podstawowej nr 7 w Brodnicy. Małe gimnastyczki zaprezentowały układ gimnastyczny w
ramach przygotowań do Mistrzostw Europy Fit Kid.
Podczas obrad sejmikowych oraz Gali z okazji 70-lecia SZS wręczono odznaczenia i pamiątkowe
medale SZS
ODZNAKI „ZA ZASŁUGI DLA SPORTU” z rąk Kuratora Oświaty Województwa Kujawsko-
Pomorskiego Pana Marka Gralika otrzymali.
Brązowa: STEFAN FEDEJKO – Rogowo powiat Żnin, KRZYSZTOF WYDRA – Brodnica, ADAM ŁĘTOCHA
–Bydgoszcz, DANIEL BUKOWSKI – Brodnica, ANDRZEJ ŁUKASZEWSKI – Kowalewo Pomorskie, BOGDAN
OSKWAREK – Kowalewo Pomorskie
Srebrna: ZBIGNIEW LEWANDOWSKI – Grudziądz, MARCIN DROGORÓB – Toruń, MAGDALENA
SCHMIDT – Toruń, KRZYSZTOF STEFAŃSKI – Rypin, ADAM PRZYBYLAK – Grudziądz
Złota: MAREK BERGMANN – Grudziądz, RAJMUND JAGODZIŃSKI – Toruń, MAŁGORZATA SZOPIŃSKA
– Bydgoszcz
PAMIĄTKOWE MEDALE 70-LECIA SZS otrzymali:
PIOTR CAŁBECKI – Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
ZBIGNIEW OSTROWSKI – Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
ANETA JĘDRZEJEWSKA – Członek Zarządu Urzędu Marszałkowskiego
ELŻBIETA PINIEWSKA – Przewodnicząca Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
JACEK GAJEWSKI – Radny Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
ROBERT MALINOWSKI – Radny Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
MARCIN DROGORÓB – Dyrektor Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego
MAREK GRALIK – Kurator Oświaty Województwa Kujawsko-Pomorskiego
RAFAŁ BRUSKI – Prezydent Bydgoszczy
MICHAŁ ZALESKI – Prezydent Torunia
RYSZARD BREJZA – Prezydent Inowrocławia
MACIEJ GLAMOWSKI – Prezydent Grudziądz
PAWEŁ GRZYBOWSKI – Burmistrz Rypina
JAROSŁAW RADACZ – Burmistrz Brodnicy
MAŁGORZATA SZOPIŃSKA – Prezes Szkolnego Związku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
JAN SZOPIŃSKI Poseł na Sejm RP IX kadencji
Działacze SZSWKP, trenerzy i nauczyciele wychowania fizycznego: JAN ŁUKASZEWSKI Brodnica, JAN
ŻUKOWSKI Bydgoszcz, MARIAN LEWANDOWSKI Bydgoszcz, RAJMUND JAGODZIŃSKI Toruń, JANUSZ
ZAWADZIŃSKI Tuchola, JAROSŁAW CZAPIEWSKI Świecie, MAGDALENA SCHMIDT Toruń, JACEK
PIECHOWIAK Rypin, EDWARD KWIATKOWSKI Golub-Dobrzyń, ALEKSANDER NIEMCZYK Sępólno Kraj,
ANDRZEJ IZDEBSKI – Łochowo, HENRYK ZIELINSKI Tuchola, ZBIGNIEW LEWANDOWSKI Grudziądz,
ANNA POLAK Bydgoszcz, ZBIGNIEW KARNAS Białe Błota, DOMINIKA MOROSZCZAK Bydgoszcz,
STEFAN FEDEJKO Rogowo, MARCIN GRALAK Grudziądz, JAROSŁAW RYBSZLEGER Wąbrzeźno,
KATARZYNA BRÓZDA Brodnica, WIOLETA BRAMBORSKA Grudziądz, IWONA ŻYNDUL Toruń,
BARTŁOMIEJ ZBYTNIEWSKI Strzelno, DARIUSZ KOCOŃ Chełmno, MARIA ŚMIGIEL Bydgoszcz, DARIUSZ
LIS Inowrocław, SŁAWOMIR WOJCIECHOWSKI Aleksandrów Kujawski, DARIUSZ SIKORA Inowrocław,
MARIOLA SOCZYŃSKA Toruń, HENRYK BOŚ Toruń, ADRIAN BRZEZIŃSKI Toruń, ANDRZEJ MACIEJEWSKI
Bydgoszcz, JAN ORZECH Brodnica, SŁAWOMIR STEFAŃSKI Rypin, TOMASZ SZCZĘSNY Rypin, JAROSŁAW
SOCHACKI Rypin, MARIUSZ SOJA Toruń, ROMAN WIĘCKOWSKI Świecie


Fotorelacja dostępna w linku.
fot. Szymon Zdziebło, tarantoga.pl dla UMWKP

https://drive.kujawsko-pomorskie.pl/index.php/s/AEzpbpl3N3f8fvA

By admin