pon.. sie 8th, 2022

Otrzymaliśmy jako jedno z trzech województw propozycję przeprowadzenia turnieju gier i zabaw. 
Projekt przewidziany jest dla czterech szkół z województwa kujawsko-pomorskiego.
Termin zgłoszeń do końca maja. 

Pozdrawiam Małgorzata Szopińska 

Ramowy program jednego turnieju gier i zabaw „W kręgu zabawy”:
I Uczestnicy: 4 szkoły podstawowe z województwa
II skład drużyny: Każda drużyna będzie składała się: dziewczęta i chłopcy z klas I – VI wraz z rodzicami-opiekunami.
Reprezentacja szkoły podzielona będzie na trzy grupy wiekowe składające się z udziałem dzieci oraz czwartą grupę składającą się z dzieci i rodziców-opiekunów.
Grupa I – klasy I, 2 dz. i 2 ch (+ 1 dz. i 1 ch. rezerwowi) – klasy II, 2 dz. i 2 ch. (+ 1 dz. i 1 ch. rezerwowi) Grupa II – klasy III, 2 dz. i 2 ch. (+ 1 dz. i 1 ch. rezerwowi) – klasy IV, 2 dz. i 2 ch. (+ 1 dz. i 1 ch. rezerwowi) Grupa III – klasy V, 2 dz. i 2 ch. (+ 1 dz. i 1 ch. rezerwowi) – klasy VI, 2 dz. i 2 ch. (+ 1 dz. i 1 ch. rezerwowi) Grupa IV – rodzice-opiekunowie i dziecko z gr. I; – rodzice-opiekunowie i dziecko z gr. II; – rodzice-opiekunowie i dziecko z gr. III.
III System rozgrywek: W każdej kategorii wiekowej (np. Grupa I kl. I – II cztery konkurencje, Grupa II kl. III – IV cztery konkurencje, Grupa III kl. V – VI cztery konkurencje,) i jedna konkurencja dla rodziców/opiekunów (razem 13 zabaw-gier).
IV Przebieg poszczególnych konkurencji jest następujący: – dwie konkurencje dla grupy I kl. I- II – dwie konkurencje dla grupy II kl. III- IV – dwie konkurencje dla grupy III kl. V- VI – konkurencja rodzice-opiekunowie + dziecko – dwie konkurencje dla grupy I kl. I- II – dwie konkurencje dla grupy II kl. III- IV – dwie konkurencje dla grupy III kl. V- VI IV
Podsumowanie turnieju: Wręczenie medali, pucharów dyplomów za zajęte miejsca.

Regulamin cyklu gier i zabaw „ W kręgu zabawy” – 2022
1. Organizatorem jest Szkolny Związek Sportowy
2. Współorganizatorem jest: Wojewódzkie SZS
3. Cel imprezy: celem organizacji imprezy jest upowszechnianie sportu i rekreacji wśród dzieci młodzieży; tworzenie warunków dla aktywności fizycznej dzieci i młodzieży; podniesienie sprawności fizycznej, promocja zdrowego stylu życia, podniesienie jakości życia – aspekt integracji społecznej, rozszerzenie możliwości kontaktu z rówieśnikami.
4. Miejsce: Bydgoszcz, Białystok, Olsztyn.
5. Termin: jeden dzień w okresie 15.05 – 30.10.2022
6. Gry i zabawy w załączniku do regulaminu.
7. Turnieje organizowane będą zgodnie z obowiązującymi ograniczeniami, nakazami i zakazami w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
8. Na terenie imprez zaleca się do stosowania dystansu społecznego oraz używania osłon nos i ust przy użyciu maseczek.
9. Warunkiem uczestnictwa w rywalizacji sportowej jest zapoznanie się z regulaminem imprezy, dokonanie rejestracji przez szkolę,
10. Nagrodzone zostaną szkoły za zajęte miejsca: medale, puchary, dyplomy i drobne upominki.
11. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem imprezy i jest zobowiązany do jego przestrzegania.
12. Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną podczas trwania imprezy.
13. Uczestnicy imprezy są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.
14. Uczestnicy otrzymają posiłek.
15. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione przez zawodników.
16. Organizator ma prawo do wykorzystania w materiałach reklamowych biegu zdjęć wykonanych podczas imprezy, strona internetowa, komunikat końcowy, plakat, informacje prasowe także w kolejnych edycjach imprezy.
17. Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.
18. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania biegów lub ich przerwania.
19. W sprawach nieobjętych regulaminem decyduje Organizator.
20. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować wszystkich uczestników w formie komunikatów wywieszonych na tablicy ogłoszeń w Biurze Zawodów.

By admin